VINOHRADY

  • Obhospodařované vinice jsou složeny z větší části novou výsadbou. Zbylé vinice jsou starší původní výsadby ze sedmdesátých let.
  • Všechna naše vína jsou vyráběna z hroznů vlastní produkce.
  • Vinice se nachází v katastru obce Kostice a Tvrdonice.